Insight: Fredrik Andersson

Insight: Przemek Madej

Blade Check: Josh Glowicki